دانلود آهنگ احمد آزاد پیرهن صورتی

Download Music Ahmad Azad Pirhan Soorati

آهنگ احمد آزاد بنام پیرهن صورتی

پیرهن صورتی دل منو بردی

کشتی تو منو غممو نخوردی

دانلود آهنگ احمد آزاد پیرهن صورتی

متن آهنگ پیرهن صورتی از احمد آزاد

پیرهن صورتی دل منو بردی

pirhab soorati dele mano bordi

کشتی تو منو غممو نخوردی

koshti to mano ghamamo nakhordi

نشون به اون نشون یادته

گل سرخی روی موهات نشوندی

گفتی من میرم الان زودی برمی گردم

گفتی من میام اونوقت باهات همسر می گردم

چراغ شام تارم بیا چشم انتظارم

چقدر نازت کشیدم تو رفتی از کنارم

بیا رحمی به حال زار ما کن

بیا این بی وفایی را رها کن

تو گفتی آشناییمون خطا بود

خطا کردم تو هم امشب خطا کن

پیرهن صورتی دل منو بردی

pirhab soorati dele mano bordi

کشتی تو منو غممو نخوردی

koshti to mano ghamamo nakhordi

نشون به اون نشون یادته

گل سرخی روی موهات نشوندی

گفتی من میرم الان زودی بر میگردم

گفتی من میام اونوقت باهات همسر می گردم

چراغ شام تارم بیا چشم انتظارم

چقدر نازت کشیدم تو رفتی از کنارم

چراغ شام تارم بیا چشم انتظارم

چقدر نازت کشیدم تو رفتی از کنارم

بیا فکری به حال زار ما کن

بیا این بی وفایی را رها کن

تو گفتی آشناییمون خطا بود

خطا کردم تو هم امشب خطا کن

بیا فکری به حال زار ما کن

بیا این بی وفایی را رها کن

تو گفتی آشناییمون خطا بود

خطا کردم تو هم امشب خطا کن

پیرهن صورتی دل منو بردی

pirhab soorati dele mano bordi

کشتی تو منو غممو نخوردی

koshti to mano ghamamo nakhordi

نشون به اون نشون یادته

گل سرخی روی موهات نشوندی

گفتی من میرم الان زودی بر میگردم

گفتی من میام اونوقت باهات همسر می گردم

چراغ شام تارم بیا چشم انتظارم

چقدر نازت کشیدم تو رفتی از کنارم

چراغ شام تارم بیا چشم انتظارم

چقدر نازت کشیدم تو رفتی از کنارم

بیا فکری به حال زار ما کن

بیا این بی وفایی را رها کن

تو گفتی آشناییمون خطا بود

خطا کردم تو هم امشب خطا کن

بیا فکری به حال زار ما کن

بیا این بی وفایی را رها کن

تو گفتی آشناییمون خطا بود

خطا کردم تو هم امشب خطا کن

پیرهن صورتی دل منو بردی

pirhab soorati dele mano bordi

کشتی تو منو غممو نخوردی

koshti to mano ghamamo nakhordi

ترانه آهنگ پیرهن صورتی از احمد آزاد

تو گفتی آشناییمون خطا بود

خطا کردم تو هم امشب خطا کن

پیرهن صورتی دل منو بردی

pirhab soorati dele mano bordi

کشتی تو منو غممو نخوردی

koshti to mano ghamamo nakhordi