http://www.bibakmusic.com/25247/music-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B3.html

دانلود آهنگ حبیب نفس

Download Music Habib Nafas

آهنگ حبیب بنام نفس

نفسم گرفت ازاین شهر، درِ این حصار بشکن

در این حصار جادوییِ، روزگار بشکن

دانلود آهنگ حبیب نفس

 

متن آهنگ نفس از حبیب

نفسم گرفت ازاین شهر، درِ این حصار بشکن

nafasam gereft az in shahr dar in hesar beshkan

در این حصار جادوییِ، روزگار بشکن

چو شقایق از دلِ سنگ برآر رایت خون

به جنون صلابت صخره ی کوهسار بشکن

توکه ترجمان صبحی به ترنم و ترانه

لبِ زخم دیده بگشا، صف انتظار بشکن

نفسم گرفت ازاین شهر، درِ این حصار بشکن

nafasam gereft az in shahr dar in hesar beshkan

در این حصار جادوییِ، روزگار بشکن

شبِ غارت تتاران همه سو فکنده سایه

تو به آذرخشی این سایه ی دیوسار بشکن

زبرون کسی نیاید چو به یاری تو، ابنجا

تو ز خویشتن برون آ، سپه تتار بشکن

سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن

بسرای تا که هستی که سرودن است بودن

به ترنمی دژ وحشتِ این دیار بشکن

be taranomi deje vahshate in diyar beshkan

نفسم گرفت ازاین شهر، درِ این حصار بشکن

nafasam gereft az in shahr dar in hesar beshkan

در این حصار جادوییِ، روزگار بشکن

dar in hesare jadoyi rozegar beshkan

ترانه آهنگ نفس از حبیب

تو ز خویشتن برون آ، سپه تتار بشکن

سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن

بسرای تا که هستی که سرودن است بودن

به ترنمی دژ وحشتِ این دیار بشکن

be taranomi deje vahshate in diyar beshkan

نفسم گرفت ازاین شهر، درِ این حصار بشکن

nafasam gereft az in shahr dar in hesar beshkan

در این حصار جادوییِ، روزگار بشکن

dar in hesare jadoyi rozegar beshkan