دانلود آهنگ طوفان سرود زمستون

Download Music Toofan Soroode Zemestoon

آهنگ طوفان بنام سرود زمستون

سر اومد زمستون شکفته بهارون

گل سُرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون

دانلود آهنگ طوفان سرود زمستون

 

متن آهنگ سرود زمستون از طوفان 

سر اومد زمستون شکفته بهارون

گل سُرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون

گل سُرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون

کوه‌ ها لاله‌ زارن  لاله‌ ها بیدارن

تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می کارن

تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می کارن

توی کوهستون دلش بیداره تفنگ و گل و گندم داره میاره

توی سینش جان جان جان توی سینش جان جان جان

یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره

ye jangal setare dare jan jan ye jangal setare dare

یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره

ye jangal setare dare jan jan ye jangal setare dare

لبش خنده نور دلش چشمه شور

صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور

صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور

کوه‌ها لاله‌زارن لاله‌ها بیدارن

تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می کارن

تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می کارن

توی کوهستون دلش بیداره تفنگ و گل و گندم داره میاره

توی سینش جان جان جان توی سینش جان جان جان

یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره

ye jangal setare dare jan jan ye jangal setare dare

یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره

ye jangal setare dare jan jan ye jangal setare dare

ترانه آهنگ سرود زمستون از طوفان 

توی کوهستون دلش بیداره تفنگ و گل و گندم داره میاره

توی سینش جان جان جان توی سینش جان جان جان

یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره

ye jangal setare dare jan jan ye jangal setare dare

یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره

ye jangal setare dare jan jan ye jangal setare dare