دانلود آهنگ جدید شاهین وزیری آوار خاطرات

Download New Music Shahin Vaziri Avare Khaterat

آهنگ جدید شاهین وزیری بنام آوار خاطرات

پریشانم نمیرود نگاهت از سرم
تویی جانم بگو چگونه از تو بگذرم

دانلود آهنگ جدید شاهین وزیری آوار خاطرات

 

متن آهنگ آوار خاطرات از شاهین وزیری

پریشانم نمیرود نگاهت از سرم
prishanm nmirod ngaht az srm
تویی جانم بگو چگونه از تو بگذرم
toii janm bgo chgonh az to bgzrm
رویای من شب تو را ادامه میدهد هنوز
roiai mn shb to ra adamh midhd hnoz
چگونه شد نشسته ای به جانم این چنین
chgonh shd nshsth ai bh janm ain chnin
که چشم تو مرا چگونه میکشد ببین
ke chshm to mra chgonh mikshd bbin
شب های من بدون تو شکنجه میشود هنوز
shb hai mn bdon to shknjh mishod hnoz
آرزوی من تویی روح و جان من تویی تو برده ای قرار جان خسته ام
arzoi mn toii roh o jan mn toii to brdh ai ghrar jan khsth am
خودت ببین که بی تو من شکسته ام تو رفته ای دری به تو نبسته ام هنوز
khodt bbin ke bi to mn shksth am to rfth ai dri bh to nbsth am hnoz
باران تویی کویر خشک و خالی ام بی طاقتم بی تو ببین چه حالی ام
baran toii koir khshk o khali am bi taghtm bi to bbin chh hali am
در خاطرم کنار تو نشسته ام هنوز برای من تویی که پایان شبی
dr khatrm knar to nshsth am hnoz brai mn toii ke paian shbi
تو هرگز از دلم جدا نمیشوی با این که دوری از تنم اما ببین
to hrgz az dlm jda nmishoi ba ain ke dori az tnm ama bbin
تو لحظه ای از خاطرم نمیروی غبار خاطرات تو اگر کم است
to lhzh ai az khatrm nmiroi ghbar khatrat to agr km ast
که هرچه میکشم من از همین غم است بیا که آرامش من فقط تویی
ke hrchh mikshm mn az hmin ghm ast bia ke aramsh mn fght toii
بدون تو جهان برای من کم است آرزوی من تویی روح و جان من تویی
bdon to jhan brai mn km ast arzoi mn toii roh o jan mn toii
تو برده ای قرار جان خسته ام خودت ببین که بی تو من شکسته ام
to brdh ai ghrar jan khsth am khodt bbin ke bi to mn shksth am
تو رفته ای دری به تو نبسته ام هنوز باران تویی کویر خشک و خالی ام
to rfth ai dri bh to nbsth am hnoz baran toii koir khshk o khali am
بی طاقتم بی تو ببین چه حالی ام در خاطرم کنار تو نشسته ام هنوز
bi taghtm bi to bbin chh hali am dr khatrm knar to nshsth am hnoz

ترانه آهنگ آوار خاطرات از شاهین وزیری

که هرچه میکشم من از همین غم است بیا که آرامش من فقط تویی
ke hrchh mikshm mn az hmin ghm ast bia ke aramsh mn fght toii
بدون تو جهان برای من کم است آرزوی من تویی روح و جان من تویی
bdon to jhan brai mn km ast arzoi mn toii roh o jan mn toii
تو برده ای قرار جان خسته ام خودت ببین که بی تو من شکسته ام
to brdh ai ghrar jan khsth am khodt bbin ke bi to mn shksth am
تو رفته ای دری به تو نبسته ام هنوز باران تویی کویر خشک و خالی ام
to rfth ai dri bh to nbsth am hnoz baran toii koir khshk o khali am
بی طاقتم بی تو ببین چه حالی ام در خاطرم کنار تو نشسته ام هنوز
bi taghtm bi to bbin chh hali am dr khatrm knar to nshsth am hnoz