دانلود آهنگ احمد آزاد مو مشکی

Download Music Ahmad Azad Moo Meshki

آهنگ احمد آزاد بنام مو مشکی

چه شد نگاهی که منو خواب می کرد

روزای تاریکمو آفتاب می کرد

دانلود آهنگ احمد آزاد مو مشکی

متن آهنگ مو مشکی از احمد آزاد 

چه شد نگاهی که منو خواب می کرد

روزای تاریکمو آفتاب می کرد

با دو تا چشماش به دلم نیش می زد

همه وجود منو آتیش می زد

با دو تا چشماش به دلم نیش می زد

همه وجود منو آتیش می زد

اونا که قلب منو میلرزونن

ona ke ghalbe mano milarzoonan

دخترای مو مشکی ایرونن

dokhtaraye moo meshkiye iroonan

اونا که قلب منو میلرزونن

ona ke ghalbe mano milarzoonan

دخترای مو مشکی ایرونن

dokhtaraye moo meshkiye iroonan

چه شد لبایی که پر از خنده بود

تو خنده هاش امید آینده بود

چه شد حیاتی که توی باغچه هاش

بوی اقاقیا پراکنده بود

اونا که قلب منو میلرزونن

ona ke ghalbe mano milarzoonan

دخترای مو مشکی ایرونن

dokhtaraye moo meshkiye iroonan

اونا که قلب منو میلرزونن

ona ke ghalbe mano milarzoonan

دخترای مو مشکی ایرونن

dokhtaraye moo meshkiye iroonan

تو اون که از فراق من تب می کرد

علاج درد با عناب لب می کرد

گیسوی پرچین و بلندش برام

حکایت از هزار و یک شب می کرد

اونا که قلب منو میلرزونن

ona ke ghalbe mano milarzoonan

دخترای مو مشکی ایرونن

dokhtaraye moo meshkiye iroonan

اونا که قلب منو میلرزونن

ona ke ghalbe mano milarzoonan

دخترای مو مشکی ایرونن

dokhtaraye moo meshkiye iroonan

چه شد لبایی که پر از خنده بود

تو خنده هاش امید آینده بود

چه شد حیاتی که توی باغچه هاش

بوی اقاقیا پراکنده بود

اونا که قلب منو میلرزونن

ona ke ghalbe mano milarzoonan

دخترای مو مشکی ایرونن

dokhtaraye moo meshkiye iroonan

اونا که قلب منو میلرزونن

ona ke ghalbe mano milarzoonan

دخترای مو مشکی ایرونن

dokhtaraye moo meshkiye iroonan

تو اون که از فراق من تب می کرد

علاج درد با عناب لب می کرد

گیسوی پرچین و بلندش برام

حکایت از هزار و یک شب می کرد

اونا که قلب منو میلرزونن

ona ke ghalbe mano milarzoonan

دخترای مو مشکی ایرونن

dokhtaraye moo meshkiye iroonan

اونا که قلب منو میلرزونن

ona ke ghalbe mano milarzoonan

دخترای مو مشکی ایرونن

dokhtaraye moo meshkiye iroonan

ترانه آهنگ مو مشکی از احمد آزاد 

اونا که قلب منو میلرزونن

ona ke ghalbe mano milarzoonan

دخترای مو مشکی ایرونن

dokhtaraye moo meshkiye iroonan

اونا که قلب منو میلرزونن

ona ke ghalbe mano milarzoonan

دخترای مو مشکی ایرونن

dokhtaraye moo meshkiye iroonan